โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา บูรณ์โภคา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา
ครู คศ.3

นางอำไพทิพย์ ยกยิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวสมฤดี จันทะคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวรวัฒน์ คำบัว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คริสติน่า มาเรีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

ลอลี่ ดิโอลาโซ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

มีนา เซอราโน่
ชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

Tr.Marry

คุณครูสายรุ้ง จงฝังกลาง