โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา บูรณ์โภคา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสายรุ้ง จงฝังกลาง

นางสาวสมฤดี จันทะคร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวดุษณีย์ สังจอม

นายพลวิทย์ คำเมฆ

ลอลี่ ดิโอลาโซ่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

คริสติน่า มาเรีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

มีนา เซอราโน่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

Tr.Marry

นางสาวปริญา เเสงโคตร