โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา บูรณ์โภคา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสายรุ้ง จงฝังกลาง

นางสาวดุษณีย์ สังจอม

นายพลวิทย์ คำเมฆ

คริสติน่า มาเรีย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

มีนา เซอราโน่
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Tr.Marry

นางสาวปริญา เเสงโคตร

นางสาวศศิธร อุดมพร

นางสาวศวิตา ลัทธิวรรณ