โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณา บูรณ์โภคา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา
ครู คศ.3

นางอำไพทิพย์ ยกยิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวสมฤดี จันทะคร
ครูอัตราจ้าง

นายวรวัฒน์ คำบัว
ครูอัตราจ้าง

คริสติน่า มาเรีย

ลอลี่ ดิโอลาโซ่

มีนา เซอราโน่
ชาวต่างชาติ