โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
บุคลากรเเละพนักงานบริการ

นายชูชาติ กำเเพง

นางสมหมาย ง่วนกิม

นายพนม น้ำทิพย์

นายบุญฤทธิ์ สันติวงศ์