โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.04 KB
ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.71 KB