โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน


 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.25 KB