โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 37) 09 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 22 เม.ย. 63
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)​ ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่นี่ค่ะ (สามารถเป (อ่าน 5) 10 เม.ย. 63
เอกสารต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ต้องมารับวันที่ 19 มีนาคม 2563 เลื่อนไปรับเป็นวันเปิดเ (อ่าน 63) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ให้มา รายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2563 (อ่าน 114) 14 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)ให้มา รายงานตัววันที่ 7 มีนาคม (อ่าน 56) 07 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ Mini (อ่าน 75) 22 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่กา (อ่าน 191) 26 ม.ค. 63
ประกาศ !! รัฐบาลประกาศ “วันหยุดราชการพิเศษ” “4-5 พฤศจิกายน” ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสน (อ่าน 12) 16 ต.ค. 62
สรุปจำนวนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 469) 24 มี.ค. 62
#ประกาศจาก สพฐ. !! ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์ (อ่าน 359) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 407) 09 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 666) 04 พ.ค. 61
ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 649) 23 เม.ย. 61
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1087) 12 ก.พ. 61
ประกาศ !! ด่วน โรงเรียนบางบัว รับย้ายบุคลากร 6 อัตรา (อ่าน 571) 31 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี (อ่าน 334) 25 ม.ค. 61
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560 (อ่าน 336) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลา (อ่าน 170) 15 ก.ย. 60
ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 178) 15 ก.ย. 60
เอกสาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 161) 15 ก.ย. 60
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 167) 15 ก.ย. 60
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 194) 11 ก.ย. 60
คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 192) 07 ก.ย. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (อ่าน 152) 18 ก.ค. 60
คำสั่งกิจกกรมเเนะเเนวอาชีพ (อ่าน 193) 18 ก.ค. 60
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 198) 18 ก.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับมัธยมศึ (อ่าน 5900) 13 มิ.ย. 60
คำสั่ง โครงการห้องสมุดโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 183) 08 มิ.ย. 60
คำสั่งโรงเรียนบางบัว เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 208) 08 มิ.ย. 60
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 335) 15 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แบบ All in one) (อ่าน 195) 09 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 247) 26 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 197) 26 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบางบัวฯ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 236) 25 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 291) 25 มี.ค. 60
ประชุมครู วันพุทธที่ ๑ กมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 236) 31 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันเกิดโรงเรียน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 218) 25 ม.ค. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 214) 25 ต.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 278) 15 ต.ค. 59