โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปจำนวนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 244) 24 มี.ค. 62
#ประกาศจาก สพฐ. !! ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์ (อ่าน 178) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 261) 09 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 531) 04 พ.ค. 61
ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 519) 23 เม.ย. 61
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 921) 12 ก.พ. 61
ประกาศ !! ด่วน โรงเรียนบางบัว รับย้ายบุคลากร 6 อัตรา (อ่าน 416) 31 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี (อ่าน 239) 25 ม.ค. 61
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560 (อ่าน 242) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลา (อ่าน 149) 15 ก.ย. 60
ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 152) 15 ก.ย. 60
เอกสาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 137) 15 ก.ย. 60
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลาดยาง (อ่าน 140) 15 ก.ย. 60
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 165) 11 ก.ย. 60
คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 164) 07 ก.ย. 60
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (อ่าน 132) 18 ก.ค. 60
คำสั่งกิจกกรมเเนะเเนวอาชีพ (อ่าน 158) 18 ก.ค. 60
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 166) 18 ก.ค. 60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับมัธยมศึ (อ่าน 4084) 13 มิ.ย. 60
คำสั่ง โครงการห้องสมุดโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 154) 08 มิ.ย. 60
คำสั่งโรงเรียนบางบัว เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 163) 08 มิ.ย. 60
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 282) 15 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (แบบ All in one) (อ่าน 178) 09 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 217) 26 เม.ย. 60
ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 169) 26 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบางบัวฯ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 194) 25 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 250) 25 มี.ค. 60
ประชุมครู วันพุทธที่ ๑ กมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 198) 31 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันเกิดโรงเรียน วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 183) 25 ม.ค. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 192) 25 ต.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 245) 15 ต.ค. 59
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 209) 15 พ.ค. 59
แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 177) 20 ต.ค. 58
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 170) 15 ก.ย. 58
แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 258) 03 ต.ค. 57