โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)12ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 5) 16 มิ.ย. 65
ประกาศการประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร(ดีเซล)12ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 18) 07 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 25 พ.ค. 65
ประกาศ !! ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 35) 04 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อ รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/MEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 17 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 132) 03 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. “ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ (อ่าน 123) 27 ก.ค. 64
ประกาศ !! โรเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 กรฎาคม 2564 (อ่าน 156) 26 ก.ค. 64
ส บ บ โมเดล สื่อ - นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปเเบบ On Hand โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 103) 26 ก.ค. 64
ส บ บ โมเดล สื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปเเบบ On Demand โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 109) 21 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กำหนดระยะเวลายกระดับมาตรการ การจำกัดการเดินทางออกจาก เคหะสถานช่วงเวลา ๒๒.๐๐-๐๔.๐๐ น. เเละไปในสถานที่เสี่ยงเพื้อลดการเคลื่อที่ของประชาชน (อ่าน 107) 11 ก.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 101) 30 มิ.ย. 64
ประกาศ !! โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งจรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) #เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปเเบบดังต่อไปนี้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (อ่าน 143) 10 มิ.ย. 64
ชุดการอ่าน (อ่าน 11) 04 มิ.ย. 64
ประกาศ !! โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) การเลื่อนเปิดภาคเรียน 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 165) 20 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) #ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีบุตรหลานอยู่ต่างจังหวัดหรือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง ขอให้นำนักเรียนกลับมาก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อให้มีระยะเวลาในการกักตัว 14 วัน ตามมาตราการป้อง (อ่าน 101) 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง การป้องกันเเละควบคุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 1. การประกาศผลเเละการมอบตัวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 2. การประกาศผลเเละการมอบตัวของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 144) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งจิตรวิทยาคาร) เรื่องการป้องกันเเละควบคุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ #เรื่องการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 124) 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว เรื่อง การป้องกันเเละควบคุมสถานการ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ #เรื่องการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 120) 16 เม.ย. 64
ประกาศ !! ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 117) 16 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง การป้องกันเเละควบคุมสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 87) 12 เม.ย. 64
ประกาศ !! ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถม (อ่าน 194) 05 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 235) 08 ก.พ. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 323) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 225) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ภาคภา (อ่าน 187) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 201) 30 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ (อ่าน 136) 22 ม.ค. 64
ประกาศเเจ้งผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 127) 21 ม.ค. 64
ประกาศ!! โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปิดสถานศึกษา ตามประกาศจากกระทรวง ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 118) 09 ม.ค. 64
ประกาศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 132) 31 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๑ (อ่าน 120) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ !! เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๒ (อ่าน 94) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ !! เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๓ (อ่าน 104) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ!! โรงเรียนบางบัว ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 330) 15 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่องการทดลองเปิดเรียนเเบบ On-site เต็มรูปเเบบในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ (อ่าน 177) 15 ส.ค. 63
ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 188) 04 ส.ค. 63
เเก้ไขประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย/ประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 186) 20 ก.ค. 63
ปรกาศ !! การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ วันที่ 26 มิ.ย 2563 (อ่าน 194) 26 มิ.ย. 63
เเผนผังในห้องเรียนในสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 261) 22 มิ.ย. 63