โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียนมาร์ช โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.58 KB