โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการประกวด/เเข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิฃาการ เเละเทคโนโลยีของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร สีอุ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,13:26  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการเเข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางศศิธร สีอุ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,13:25  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:33  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:30  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการไปราชการการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:26  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวันเสริม (นม)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:24  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:21  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาษิตหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:17  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:15  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นพับแนะนำตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:11  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..