โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : best practice : shopping รูปเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:44  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางคำปุ่น กมลเดช
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,20:26  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางคำปุ่น กมลเดช
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,20:25  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2560,14:21  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันได 5 ขั้นสู่การเรียนรู้กำแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2560,13:25  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำนวัตกรรม PANDA Model เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชนะสงคราม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2560,13:12  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2560,07:27  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2560,07:29  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพท.นครปฐม เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2560,07:20  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2560,08:27  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..