โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ฉีกปะ เเละปั้นดินน้ำมันได้รับเหรียญทองเเดง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,15:43   อ่าน 154 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดงชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสรวิชญ์ ทิมเมฆ เด็กหญิงอาสิยะ มุสตาฟาทองลอย เด็กหญิงเกศริน แก่นภักดี
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:38   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุนิตา บุญศรีเจริญ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:36   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวนัสรินทร์ ปะสาวะภา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:35   อ่าน 96 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรมนต์ อุปลา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:33   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรรณวดี ศศิธร
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:26   อ่าน 158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฬารัตน์ เทียนมงคล
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:25   อ่าน 153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภลักษิกา ธรรมวิศิษฐ์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:21   อ่าน 158 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศันสนีย์ จินพละ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:19   อ่าน 140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงทิวารัตน์ ทองแฉล้ม
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,22:17   อ่าน 174 ครั้ง