โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 063-396-8333
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
กทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ชั้นกลาง มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ
2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/นาฏศิลป์การละคร
2550 คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
2536 ป.6 ร.ร.วัฒนพฤกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 ร.ร.อนุบาลสัมมากร ครูประจำชั้น อ.1 และครูนาฏศิลป์
2549 ร.ร.นานาชาติมอนเตอสเซอร์รี่เซ็นต์เตอร์ ครูประจำชั้น อ.2และครูนาฏศิลป์
2552 ร.ร.วัดท่าเสา ครูนาฏศิลป์
2556 ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูนาฏศิลป์และครูประจำชั้น ป.4/1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผุ้ฝึกซ้อมการแสดงจินตลีลาวันแม่60
2 ผู้ฝึกซ้อมแข่งเชียร์หลีดแดนซ์ทิวลี่ 2560
3 จัดดอกไม้และจัดสถานที่จัดผ้างานประเมินโรงเรียนสุจริตวันที่ 9กันยายน60
4 จัดหน้าเวทีและซุ้มดอกไม้