โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวสารงานพัสดุ
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างเหมาอาหารกลางวัน (อ่าน 298) 04 พ.ย. 62
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจรับเครื่องฉีดน้ำ (อ่าน 270) 04 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ (อ่าน 269) 04 พ.ย. 62
เเบบ บก.06 เเจ้งวงเงินงบประมาณเเละขอบเขตงานจ้างอาหารกลางวัน (อ่าน 349) 04 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 400) 25 พ.ค. 61
ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 547) 23 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 204) 19 เม.ย. 61
ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 233) 19 เม.ย. 61
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 242) 18 เม.ย. 61
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 204) 03 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 267) 25 พ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (แบบ All in one) ด้วยวิธีประ (อ่าน 209) 09 พ.ค. 60
เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (แบบ All in one) ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 252) 09 พ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 328) 17 ก.พ. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 194) 10 ก.พ. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมส้วม ปูพื้นกระเบื้อง งานทาสี เปลี่ยนโถส้วม สายฉีด อ่าง (อ่าน 204) 13 ธ.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Active board, โปรเจคเตอร์, เครื่องโทรสาร, เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีตกลงราค (อ่าน 307) 06 ธ.ค. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน โดยวิธีตกลงราคา (อ่าน 279) 02 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อ Active Board, โปรเจคเตอร์, โทรสาร, เครื่องดูด (อ่าน 216) 01 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โรงฝึกงาน (อ่าน 187) 28 พ.ย. 59
เอกสารประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมส้วม ปูพื้นกระเบื้อง งานทาสี เปลี่ยนโถส้วม สายฉีด อ่าง ก๊อ (อ่าน 174) 23 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมส้วม ปูพื้นกระเบื้อง งานทาสี เปลี่ยนโถส้วม สายฉีด อ่าง ก๊อก ติดตั (อ่าน 215) 23 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมส้วม ปูพื้นกระเบื้อง งานทาส (อ่าน 189) 15 พ.ย. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 191) 03 พ.ย. 59