โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 08 ก.พ. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 38) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ภาคภา (อ่าน 42) 30 ม.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 30 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ (อ่าน 32) 22 ม.ค. 64
ประกาศเเจ้งผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 23) 21 ม.ค. 64
ประกาศ!! โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ปิดสถานศึกษา ตามประกาศจากกระทรวง ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 30) 09 ม.ค. 64
ประกาศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 40) 31 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๑ (อ่าน 32) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ !! เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๒ (อ่าน 26) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ !! เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๕๕๙ (COVID ๑๙) ฉบับที่ ๓ (อ่าน 28) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ!! โรงเรียนบางบัว ฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) (อ่าน 99) 15 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่องการทดลองเปิดเรียนเเบบ On-site เต็มรูปเเบบในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่ (อ่าน 73) 15 ส.ค. 63
ประกาศ ผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน 81) 04 ส.ค. 63
เเก้ไขประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย/ประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 107) 20 ก.ค. 63
ปรกาศ !! การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ วันที่ 26 มิ.ย 2563 (อ่าน 104) 26 มิ.ย. 63
เเผนผังในห้องเรียนในสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 149) 22 มิ.ย. 63
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียน ปีกา (อ่าน 14) 21 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ด้วยรักเเละห่วงใยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 100) 14 มิ.ย. 63
ประกาศ !! รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 123) 09 มิ.ย. 63
ประกาศ !! กำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 185) 09 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 160) 22 เม.ย. 63
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)​ ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่นี่ค่ะ (สามารถเป (อ่าน 17) 10 เม.ย. 63
เอกสารต่างๆ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ต้องมารับวันที่ 19 มีนาคม 2563 เลื่อนไปรับเป็นวันเปิดเ (อ่าน 143) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ให้มา รายงานตัววันที่ 15 มีนาคม 2563 (อ่าน 220) 14 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นก่อนประถมศึกษา(อนุบาล)ให้มา รายงานตัววันที่ 7 มีนาคม (อ่าน 144) 07 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษ Mini (อ่าน 142) 22 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่กา (อ่าน 299) 26 ม.ค. 63
ประกาศ !! รัฐบาลประกาศ “วันหยุดราชการพิเศษ” “4-5 พฤศจิกายน” ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสน (อ่าน 22) 16 ต.ค. 62
สรุปจำนวนรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 553) 24 มี.ค. 62
#ประกาศจาก สพฐ. !! ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์ (อ่าน 455) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 489) 09 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกผู้จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 739) 04 พ.ค. 61
ประกาศเรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (อ่าน 742) 23 เม.ย. 61
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1173) 12 ก.พ. 61
ประกาศ !! ด่วน โรงเรียนบางบัว รับย้ายบุคลากร 6 อัตรา (อ่าน 668) 31 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี (อ่าน 371) 25 ม.ค. 61
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560 (อ่าน 393) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมงานระบายน้ำติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียงานผิวทางลา (อ่าน 213) 15 ก.ย. 60