โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
#ประกาศจาก สพฐ. !! ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์
#ประกาศจาก สพฐ. !! 
ได้เลื่อนการรายงานตัวของอนุบาลเเละประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 
เเละมอบตัวนักเรียนวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 
................................................................................
#ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 
รายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 4 เมษายน 2562 
มอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2562
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 359 ครั้ง