โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
สืบเนื้องจากการประกาศประมูลน้ำในครั้งแรก ยังไม่สามารถจัดหาผู้ชนะการประกวดราคาได้ เพราะมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว และยื่นเสนอราคา่ต่ำกว่าราคากลาง  โรงเรียนจึงจัดทำประกาศเเรื่องจัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 ใหม่  โดยมีกำหนดการดังนี้
        กำหนดขอรับรายละเอียดการในการยื่นซองตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2560 - 3 พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  9.00 น.  ถึง  เวลา  16.00  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
        กำหนดยื่นซองผู้เสนอราคาในวันที่  4  พฤษาคม  2560 เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  09.30  น.  ณ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
        เปิดซองสอบราคาในวันที่  4  พฤษาคม  2560  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  โรงเรียนจะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2560  ถึงวันที่ 3 พฤษาคม 2560  หรือสอบถามโทรศัพท์  02 – 5791941  ในวันและเวลาราชการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 196 ครั้ง