โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางบัวฯ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ  ประจำปีการศึกษา  2560

-  กำหนดขอรับรายละเอียดการในการยื่นซองตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  29 มีนาคม  2560
ตั้งแต่เวลา  9.00 น.  ถึง  เวลา  16.00  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
-  กำหนดยื่นซองผู้เสนอราคาในวันที่  30  มีนาคม  2560 เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  09.30  น.  ณ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
-  เปิดซองสอบราคาในวันที่  30  มีนาคม  2560  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป  โรงเรียนจะปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน
-   ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่  กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ตั้งแต่วันที่  24  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  29  มีนาคม  2560  หรือสอบถามโทรศัพท์  02 – 5791941  ในวันและเวลาราชการ


โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 236 ครั้ง