โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครู วันพุทธที่ ๑ กมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรียนเชิญคณะครูประชุมเพื่อเตรียมงานวันเกิดโรงเรียน วันพุทธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,07:19   อ่าน 236 ครั้ง