โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส บ บ โมเดล สื่อ-นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปเเบบ On Demand โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2564,19:46   อ่าน 108 ครั้ง