โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งจรงจิตรวิทยาคาร) เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) #เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปเเบบดังต่อไปนี้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ประกาศ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งจรงจิตรวิทยาคาร)
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 
#เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปเเบบดังต่อไปนี้ 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 167 ครั้ง