โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ประชุมความคืบหน้าการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL โครงการความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,15:56   อ่าน 19 ครั้ง