โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ ATK
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกเงา และทีมงานเส้นด้าย พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ได้มาทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,15:55   อ่าน 40 ครั้ง