โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้ประสานกับทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,15:54   อ่าน 20 ครั้ง