โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
บริการสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตจตุจักร ได้มีการประสานงานกับทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อขอใช้สถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการ นายอัศวิน ขวัญเมือง ได้มีความห่วงใยประชาชน และทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรม จึงได้ให้ความร่วมมือ
ในการบริการประชาชน
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,15:54   อ่าน 25 ครั้ง