โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
สนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้จัดเป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบในวันเสาร์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการสอบต้องเป็นไป ตามความสมัครใจ ไม่บังคับเด็กเข้าสอบ โดยการดำเนินการสอบเป็นไปตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 เว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสอบ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,15:44   อ่าน 18 ครั้ง