โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
เปิดเทอมรูปแบบ On site ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 MEP และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปิดเทอมรูปแบบ On site ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 MEP และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On-site) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 MEP และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วบางส่วน โดยมีจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน มีการตรวจคัดกรอง หาเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยในการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-site) ด้วยการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,12:37   อ่าน 84 ครั้ง