โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตร "เศรษฐกิจพอเพียง"
พิธีมอบเกียรติบัตร “เศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จำนงค์ แจ่มทรวงษ์ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงสู่โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,12:32   อ่าน 64 ครั้ง