โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ประเมินงานสุขาภิบาลงานอาหารในโรงเรียน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร และครูงานอนามัยโรงเรียน ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล งานอนามัยโรงเรียน ที่ได้มาตรวจประเมินการสุขาภิบาลงานอาหารในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,22:17   อ่าน 11 ครั้ง