โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ยุวเกษตรกรในโรงเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน นำโดย นางกัณตีนี ประทุมนันท์ และนางสาวลดาวัลย์ เพียรงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,22:16   อ่าน 9 ครั้ง