โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ที่
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,22:16   อ่าน 11 ครั้ง