โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ติดตามและแนะนำการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการการเงินและพัสดุ ร่วมต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม. โดย คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม. และค
ติดตามและแนะนำการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน
 
   ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการการเงินและพัสดุ ร่วมต้อนรับคณะหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม. โดย คุณยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม. และคุณสุปราณี เรืองสัตย์ ที่ได้มาติดตามและแนะนำการทำงานของคณะกรรมการการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,18:42   อ่าน 11 ครั้ง