โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด พร้อมรับการเปิดเรียน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ กองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ รถฉีดล้างสารพิษ ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อทำคว
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด พร้อมรับการเปิดเรียน
 
 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ กองทัพบก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ รถฉีดล้างสารพิษ ลงพื้นที่โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อทำความสะอาด ล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาใน การปรับสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมและ สุขอนามัยที่ดีให้กับครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,18:35   อ่าน 30 ครั้ง