โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ COVID-19 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์วิกฤติของ COVID-19
การจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติ COVID-19
 
 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์วิกฤติของ COVID-19 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน พร้อมทั้งการจัดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,18:34   อ่าน 31 ครั้ง