โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเงิน และการจัดซื้อ จัดจ้าง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นำโดยนางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ร่วมต้อนรับ นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเงิน และการจัดซื้อ จัดจ้าง
 
 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นำโดยนางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ร่วมต้อนรับ นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) ที่ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานการเงิน และการจัดซื้อ จัดจ้าง อีกทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครูของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบงกช โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,18:04   อ่าน 23 ครั้ง