โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ภาพกิจกรรม
การประชุมการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา
การประชุมการขับเคลื่อน PLC  (Professional Learning Community) ชุมชนสู่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,22:57   อ่าน 38 ครั้ง