โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ภาพกิจกรรม
ประกาศ ปิดเรียนกรณพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,17:23   อ่าน 70 ครั้ง