โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารเกษียณอายุราชการ คุณครูอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ปีการศึกษา 2563 246873
คู่มือ ITA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 246932
รายงานผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.27 KB 246934
ผลสอบ RT รายบุคคล ป.1 /2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.84 KB 246934
แผนปฏิบัติราชการของสพป.กทม.ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 246937
แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 247059
รายชื่อครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 247132
มาตรฐานครูจินดา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 247037
ประกาศโรงเรียนวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 45.36 KB 247032
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 247042
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม 2559 247028
ประกาศคำเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 247047
รหัสรายวิชา /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.31 KB 247182
เเบบฟอร์มการทำข้อสอบ โรงเรียนบางบัว 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 247062
ฟอร์ม เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 247095
แบบบันทึกข้อความขอใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 247080