โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารเกษียณอายุราชการ คุณครูอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ปีการศึกษา 2563 84925
คู่มือ ITA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 84990
รายงานผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.27 KB 85120
ผลสอบ RT รายบุคคล ป.1 /2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.84 KB 84951
แผนปฏิบัติราชการของสพป.กทม.ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 85338
แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 85210
รายชื่อครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 85172
มาตรฐานครูจินดา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 85340
ประกาศโรงเรียนวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 45.36 KB 84975
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 85228
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม 2559 85049
ประกาศคำเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 85071
รหัสรายวิชา /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.31 KB 85195
เเบบฟอร์มการทำข้อสอบ โรงเรียนบางบัว 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 85093
ฟอร์ม เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 85299
แบบบันทึกข้อความขอใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 85098