โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>วารสารเกษียณอายุราชการ คุณครูอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ปีการศึกษา 2563 132674
คู่มือ ITA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.47 MB 132741
รายงานผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.27 KB 132879
ผลสอบ RT รายบุคคล ป.1 /2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.84 KB 132702
แผนปฏิบัติราชการของสพป.กทม.ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 133101
แบบสรุปงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 132961
รายชื่อครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 132931
มาตรฐานครูจินดา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 49.89 KB 133090
ประกาศโรงเรียนวิชาการ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 45.36 KB 132726
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 132979
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานโรงเรียนเรียนร่วม 2559 132799
ประกาศคำเป้าหมายมาตรฐานปฐมวัย 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 132824
รหัสรายวิชา /2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.31 KB 132988
เเบบฟอร์มการทำข้อสอบ โรงเรียนบางบัว 1/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 383 KB 132847
ฟอร์ม เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 133063
แบบบันทึกข้อความขอใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.29 KB 132850