โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 12 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย วีรพันธ์ เงินพจน์ (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : ?ป.2/?   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เนติวุฒิ ประยงค์แย้ม (เน)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : ne7guy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ตะวัน (ภู่หอม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธารารัตน์ ตาปิ๋วเครือ (มิ้ว)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 02
อีเมล์ : thararat.tapiewkrea@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณพัฒน์ เงินฉลาด (นิว)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : newzrtaf@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นิตยา สุทธิประภา (นิด)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 31
อีเมล์ : Nyd2305@gmaul.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ฐณิตา มณีเขียว (ปาน)
ปีที่จบ : 2560   รุ่น :
อีเมล์ : parn8802@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสิรฐสิทธิ์ บุญประเสิรฐ (ลี่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : romeodog999@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรประภา ภูวงศ์ (แก้ม)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : marea6280@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สโรชา ทับสมุทร (นัน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น :
อีเมล์ : nunn1609@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิเชษฐ์ พงษ์โรจน์ (เอ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 2536
อีเมล์ : Pichetphongroj@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : หรรสกานต์ ประสมศรี (มะเหมี่ยว)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 2546
อีเมล์ : laksika2533@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม