โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868864473
อีเมล์ : sudee15@hotmail.com
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,08:48  อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียนประถมนนทรี โดยใช้หลักการ Growth Mindset
รายละเอียดผลงาน

รายงานการพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียนประถมนนทรี

โดยใช้หลักการ Growth Mindset

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 514.03 KB

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,08:48   อ่าน 72 ครั้ง