โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
โครงสร้างสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการเเบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.18 KB
Adobe Acrobat Document โครงสร้างการเเบ่งส่วนงานภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 0 BYTE