โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน


Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
Adobe Acrobat Document เเบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ผ่านระบบนักเรียนคัดกรองทุนเสมอภาค   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 0 BYTE