โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.87 KB