โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 894.95 KB
Word Document เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB