โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.91 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครั้งที่ 1/2562 วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492.1 KB
Unkown Document เเบบรายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB