โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.81 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ 2562 ฉบับที่ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB