โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สรุปเมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.17 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.14 KB