โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ZIP Archive สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 944.87 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.54 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.43 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 27 เดือนธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.67 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 วันที่ 31 เดือนมกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.06 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.38 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.58 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 วันที่ 30 เดือนเมษายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.89 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.47 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนยน 2563 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.23 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.07 KB
Adobe Acrobat Document เเบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.5 KB