โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะเครื่องฉีดน้ำเเรงดันสูง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.75 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะจ้างพยานพาหนะป.5 ไปเข้าค่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.59 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5-ป.6   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.22 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.57 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.34 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดนตรีสำหรับวงสตริง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.92 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ จ้างรถนำ ป.1-ป.2 ไปทัศนศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.69 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ จ้างรถนำ ป.3-ป.4 ไปทัศนศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.88 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ จัดกิจกรรมเข้าค่าย ม.1-3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.15 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วิทยากร English camp   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.38 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วัสดุทำฐานพระพุทธรูป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.36 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วัสดุติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร ป.5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.13 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ติดตั้งวงกบประตูห้องน้ำครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.29 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โต๊ะสแตนเลส   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.54 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.4 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ท่อรางน้ำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ หมึกเครื่องพิมพ์ EPSON 24 ชุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.58 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อนุบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.35 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซ่อมพาวเวอร์แอมป์ ครอส ลำโพง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.38 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โคมไฟโซล่าเซลล์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.95 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ กระดาษถ่ายเอกสาร น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.05 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ยานพาหนะทัศนศึกษา สายชั้นอนุบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.06 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ค่าเข้าชมสวนสนุกดรีมเงิลด์อนุบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.28 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ยานพาหนะทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.18 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ บัตรเข้าชมซาฟารีเวิลด์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.59 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.27 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม Open House   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.88 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.06 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.62 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตบริเวณการศึกษาพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.13 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.09 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ อาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.61 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โทรทัศน์ smart TV 60 นิ้ว ชั้น ป.6 mep   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.13 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.79 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ อาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.47 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ กระดาษ A4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.06 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ หมึกพิมพ์ ริโซ่กราฟ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.89 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โทรทัศน์ smart TV 60 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.04 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะเครื่องปรับอากาศ 25000 บีทียู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.84 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ไม้กวาด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.65 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.22 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ พัดลมโคจร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.31 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.47 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ กระดาษสีและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.89 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.1 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ตาข่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.58 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ยาสามัธยมและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.73 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ลำโพง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.92 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ ลามิเนทและกาวยาง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.67 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ สติกเกอร์สัญลักษณ์โครงการ โควิด 19   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.42 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ โต๊ะหมู่บูชา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.41 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะผงหมึกเครื่องคอมเลเซอร์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.04 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ จ้างเมหาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียนภาคเรียนที่ 1-2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.76 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์ในการทำบ่อบัวบริเวณป้ายโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.14 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะ วัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.53 KB