โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ZIP Archive เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.18 KB
Adobe Acrobat Document เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ (เเผน 1 อาหารกลางวัน 2/2562 )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.31 KB
Adobe Acrobat Document เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ (เเผน 2 โต๊ะสเเตนเลส )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.44 KB
Adobe Acrobat Document เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ (เเผน 3 หนังสือเรียน )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.9 KB
Adobe Acrobat Document เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ (เเผน 4 นมโรงเรียน )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.14 KB
Adobe Acrobat Document เเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเเผนการจัดหาพัสดุ (เเผน 5 อาหารกลางวัน 1/2563 )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.76 KB