โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document เเผนปฏิบัติการโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB