โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document เเผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2562-2566   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB