โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข้อมูลผู้บริหาร

JPEG Image ข้อมูลผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.91 KB