โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ภาพกิจกรรม
อบรม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามเเนว PISA
อบรม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามเเนว PISA   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560 
ณ โรงเรียนบ่งบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,19:35   อ่าน 18 ครั้ง